Potence z naravnimi eksponenti
 

Potence z naravnimi eksponenti
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Potenca je sestavljena iz osnove in eksponenta, ki je iz množice naravnih števil.
a imenujemo osnova, n pa eksponent. Pri potencah z naravnimi eksponenti, je n iz množice naravnih števil.


Pravila računanja s potencami z naravnimi eksponentiPotenca z eksponentom 0 oziroma 1Potenco z esponentom 0, imenujemo tudi ničelna potenca. Njen rezultat je zmeraj enak 1.


Ničelna potenca:
Potenca z eksponentom 1 je kar osnova sama.


Potenca z eksponentom 1:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Potenca z negativno osnovo in s sodim oziroma z lihim eksponentomPotenca z negativno osnovo in s sodim eksponentom, je pozitivno število:


Potenca z negativno osnovo in s sodim eksponentom:
Potenca z negativno osnovo in z lihim eksponentom, je negativno število:


Potenca z negativno osnovo in s lihim eksponentom:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Potenciranje produkta oziroma količnikaPri potenciranju produkta, potenciramo vsak člen posebej.


Potenciranje produkta:
Pri potenciranju količnika, potenciramo vsak člen posebej.


Potenciranje količnika:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Računske operacijeMnoženje potencMnožimo lahko samo potence z isto osnovo in sicer, osnovo prepišemo, eksponente pa seštejemo.


Množenje potenc:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Deljenje potencDelimo lahko samo potence z isto osnovo in sicer, osnovo prepišemo, eksponente pa odštejemo.


Deljenje potenc:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Potenciranje potencPotence potenciramo tako, da eksponente zmnožimo.


Potenciranje potenc:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Seštevanje potencSeštevamo lahko le potence z isto osnovo in eksponentom in sicer, koeficiente seštejemo, osnovo in eksponent pa prepišemo.


Seštevanje potenc:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Odštevanje potencOdštevamo lahko le potence z isto osnovo in eksponentom in sicer, koeficiente odštejemo, osnovo in eksponent pa prepišemo.


Odštevanje potenc:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Izpostavljanje skupnega faktorja pri potencahPri seštevanju oz. odštevanju potenc z isto osnovo in različnim eksponentom, lahko izpostavimo skupni faktor in sicer tako, da pred oklepaj zapišemo osnovo na najmanjši eksponent, preostale člene zmanjšane za izpostavljeni eksponent pa zapišemo v oklepaj.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh