IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 
Potence z naravnimi eksponenti fb
 

Potence z naravnimi eksponenti




Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Potenca je sestavljena iz osnove in eksponenta, ki je iz množice naravnih števil.




a imenujemo osnova, n pa eksponent. Pri potencah z naravnimi eksponenti, je n iz množice naravnih števil.


Pravila računanja s potencami z naravnimi eksponenti



Potenca z eksponentom 0 oziroma 1



Potenco z esponentom 0, imenujemo tudi ničelna potenca. Njen rezultat je zmeraj enak 1.


Ničelna potenca:




Potenca z eksponentom 1 je kar osnova sama.


Potenca z eksponentom 1:




Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Potenca z negativno osnovo in s sodim oziroma z lihim eksponentom



Potenca z negativno osnovo in s sodim eksponentom, je pozitivno število:


Potenca z negativno osnovo in s sodim eksponentom:




Potenca z negativno osnovo in z lihim eksponentom, je negativno število:


Potenca z negativno osnovo in s lihim eksponentom:




Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Potenciranje produkta oziroma količnika



Pri potenciranju produkta, potenciramo vsak člen posebej.


Potenciranje produkta:




Pri potenciranju količnika, potenciramo vsak člen posebej.


Potenciranje količnika:




Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Računske operacije



Množenje potenc



Množimo lahko samo potence z isto osnovo in sicer, osnovo prepišemo, eksponente pa seštejemo.


Množenje potenc:




Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Deljenje potenc



Delimo lahko samo potence z isto osnovo in sicer, osnovo prepišemo, eksponente pa odštejemo.


Deljenje potenc:




Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Potenciranje potenc



Potence potenciramo tako, da eksponente zmnožimo.


Potenciranje potenc:




Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Seštevanje potenc



Seštevamo lahko le potence z isto osnovo in eksponentom in sicer, koeficiente seštejemo, osnovo in eksponent pa prepišemo.


Seštevanje potenc:




Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Odštevanje potenc



Odštevamo lahko le potence z isto osnovo in eksponentom in sicer, koeficiente odštejemo, osnovo in eksponent pa prepišemo.


Odštevanje potenc:




Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Izpostavljanje skupnega faktorja pri potencah



Pri seštevanju oz. odštevanju potenc z isto osnovo in različnim eksponentom, lahko izpostavimo skupni faktor in sicer tako, da pred oklepaj zapišemo osnovo na najmanjši eksponent, preostale člene zmanjšane za izpostavljeni eksponent pa zapišemo v oklepaj.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »



glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh