Potujoče longitudinalno valovanje
 

Potujoče longitudinalno valovanje vaja 15


Izvor longitudinalnega valovanja niha s frekvenco 50 Hz. Valovanje se širi po vzmeti. V času 0 s so delci na začetku vzmeti v ravnovesni legi. V času 58 ms je na razdalji 0,6 m odmik delcev od ravnovesne lege 6 mm. S kolikšno amplitudo nihajo delci ob izvoru? Hitrost širjenja valov je 10 m/s.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana