Potujoče longitudinalno valovanje
 

Potujoče longitudinalno valovanje vaja 8


Ali so naslednje trditve pravilne:

  • Opazujemo longitudinalne valove na vijačni vzmeti. Na mestih zgoščine je odmik delcev od ravnovesne lege enak nič.

  • Na mestih razredčine vzmeti je odmik delcev od ravnovesne lege največji.

  • Izvor zvoka niha skladno z nihanjem odmikov od ravnovesne lege na začetku vzmeti.

  • Izvor zvoka niha enako, kot niha gostota kolobarjev na začetku vzmeti.

  • Lega zgoščine in razredčine se na vzmeti ne spreminjata.

  • Vijačna vzmet lahko niha samo longitudinalno.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana