Potujoče longitudinalno valovanje
 

Potujoče longitudinalno valovanje vaja 11


Potujoče longitudinalno valovanje opišemo s funkcijo:
Kolikšna je amplituda odmika od ravnovesne lege? Kolikšna je hitrost valovanja, frekvenca in valovna dolžina?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana