Potujoče longitudinalno valovanje
 

Potujoče longitudinalno valovanje vaja 13


Zvočnik niha s frekvenco 680 Hz in oddaja zvočni val. Na sliki so prikazane zgoščine in razredčine zraka ter odmik delcev zraka od ravnovesne lege v odvisnosti od razdalje od zvočnika v času nič sekund.
Kakšen je odmik delcev od ravnovesne lege v času 1 ms na oddaljenosti od zvočnika 1,3 m. Hitrost valovanja v zraku je 340 m/s, amplituda odmika od ravnovesne lege pa 10 nm.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana