Potujoče longitudinalno valovanje
 

Potujoče longitudinalno valovanje vaja 10


Po vzmeti se širi longitudinalno valovanje, ki ga opišemo z enačbo:
Kolikšna je amplituda valovanja, frekvenca, valovna dolžina in hitrost valovanja?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana