Potujoče valovanje
 

Potujoče valovanje vaja 1


Na osnovi priložene skice oceni amplitudo, valovno dolžino in frekvenco valovanja. Valovanje potuje v desno s hitrostjo 30 cm/s.


Potujoče transverzalno valovanje


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana