slovenščina fb
 

PovedAvtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


DefinicijaJe najmanjša samostojna enota sporočila, ki nekaj pove oz. sporoči. Lastnosti:

 • končuje se s končnim ločilom pika, vprašaj ali klicaj.

 • označimo jo s simbolom P.

Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vrste povediPovedi so sestavljene iz stavkov, le ti pa iz stavčnih členov.


Povedi so lahko:

 • enostavčne,

 • večstavčne,

 • razdružene.


Enostavčna povedJe sestavljena iz enega stavka, le ta pa iz posameznih delov, ki jih imenujemo stavčni členi.

 • Označimo jo s simbolom S

Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Večstavčna povedJe sestavljena iz dveh ali več stavkov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V večstavčni povedi govorimo o priredni, podredni in soredni zvezi stavkov, zato so večstavčne povedi treh vrst:


 • priredne: označimo jih s simbolom S+S
 • podredne: označimo jih s simbolom S/s, s/S
 • soredne: označimo jih s simbolom S - S

Razdružena povedZ uporabo razdružene povedi povečamo pozornost naslovnika, saj je poved presekana in to človeka napelje v razmišljanje.


Razdružene povedi so:

 • enostavčne:

Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • večstavčne:

Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Povedi glede na skladenjski naklonPoved lahko ugotovlja ali pa vprašuje po predmetnosti, jo podaja s stališča želje ali ukaza.


Pripovedna povedPripovedne povedi ugotavljajo dejanja in stanja kot obstoječa, neobstoječa ali umišljena. Pripovedne povedi lahko imajo tudi velelnik ali vprašalni odvisnik.


 • Označimo jo z ločilom pika.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna povedVprašalne povedi se lahko začenjajo z vprašalnico KDAJ/KJE/ČEMU/ALI ... Te povedi terjajo daljši ali krajši odgovor v smislu da/ne.


 • Označimo jo z ločilom vprašaj.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Velelna povedVelelne povedi pozivajo, zahtevajo, ukazujejo osebi, da dejanje uresniči.


Označimo jo:

 • z ločilom klicaj, če ukazujemo ostro, čustveno prizadeto,

 • z ločilom pika, če je zahteva mirno izrečena.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Želelna povedŽelelne povedi izražajo željo, da bi se kaj zgodilo.


Označimo jo:

 • z ločilom pika, če je poved izražena mirno,

 • z ločilom klicaj, če je poved izrečena s čustveno prizadetostjo.


Želelnost izrazimo:

 • s členkom naj + glagolom v povednem naklonu npr. naj bo,

 • s členkom ko, da + pogojnikomnpr. ko bi mogla,

 • s samim pogojnikom npr. Želela bi počitnice.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vzklična povedVzklične povedi so slogovna čustvena različica pripovednih, vprašalnih, velelnih in želelnih povedi.


Označimo jih:

 • z ločilom klicaj,

 • z ločilo vprašaj in klicaj.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Nina Železinger