Enostavni preteklik - Präteritum
 

Präteritum - Nesestavljeni preteklik
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Nesestavljeni ali enostavni preteklik v nemščini izraža katerokoli dejanje v preteklosti. Uporablja se večinoma v pisni obliki in sicer pri pisanju zgodb, pravljic, poročil, življenjepisov.


Poleg nesestavljenega preteklika pa nemščina pozna tudi sestavljeni preteklik. Sestavljeni preteklik se uporablja večinoma govorno in prav tako kot enostavni (nesestavljeni) preteklik izraža katerokoli dejanje v preteklosti. Vsebinsko med obema preteklima časoma ni nobene razlike.


Nesestavljeni preteklik pogosto uporabimo tudi za glagole haben, sein in modalne glagole, in sicer ko pripovedujemo v sestavljenem pretekliku (Perfektu).


Tako kot pri preteklem deležniku sestavljenega preteklika, tudi za enostavni (nesestavljen) preteklik velja, da glagole delimo v tri skupine:

  • pravilne,

  • nepravilne - krepke,

  • nepravilne - mešane.

Poglejmo si, kako uporabimo nesestavljen preteklik za vsako od skupin.


Präteritum von regelmäßigen Verben - nesestavljeni (enostavni) preteklik pravilnih glagolovPravilne glagole spregamo tako, da glagolski osnovi dodajamo končnice, tipične za posamezne osebe. Glagolska osnova ostaja vedno enaka, kot je v nedoločniku, spreminjajo se samo končnice.


Poglejmo tipične končnice pravilnih glagolov v nesestavljenem pretekliku:Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Präteritum von unregelmäßigen Verben - nesestavljeni (enostavni) preteklik nepravilnih glagolovPoglejmo si, kako se enostavni preteklik uporablja z nepravilnimi glagoli. Nepravilne glagole se moramo naučiti na pamet (glej Seznam pogostih nepravilnih glagolov v nemščini).


Nepravilni glagoli se delijo na:

  • krepke glagole,

  • mešane glagole.

Poglejmo si vsako od obeh skupin posebej.


Starke Verben - krepki glagoliNepravilne - krepke glagole spregamo tako, da glagolski osnovi dodajamo končnice, tipične za posamezne osebe. Glagolska osnova je pri nepravilnih - krepkih glagolih spremenjena glede na osnovo v nedoločniku.


Poglejmo tipične končnice nepravilnih - krepkih glagolov v nesestavljenem pretekliku:Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Gemischte Verben - mešani glagoliNepravilne - mešane glagole spregamo tako, da glagolski osnovi dodajamo končnice, tipične za pravilne glagole, a ker je glagolska osnova pri nepravilnih - mešanih glagolih spremenjena glede na osnovo v nedoločniku, kljub temu sodijo med nepravilne glagole.


Vzorec spreganja nepravilnih - mešanih glagolov v nesestavljenem pretekliku je torej sledeč:Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Präteritum von Modalverben - nesestavljeni preteklik modalnih glagolovZa modalne glagole v nesestavljenem pretekliku velja enako kot v sedanjiku: stojijo na 1. ali 2. mestu v stavku; in sicer samostojno v stavku kot polnopomenski glagoli ali kot pomožni glagoli, ki ob sebi na koncu stavka zahtevajo še en glagol v nedoločniku.


Spregajo se kot nepravilni - mešani glagoli: torej s končnicami pravilnih glagolov in spremenjeno glagolsko osnovo. Zanje je značilno še to, da v nesestavljenem pretekliku nikjer nimajo preglasa.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Präteritum von un/trennbaren Verben - nesestavljeni preteklik ne/ločljivih glagolovZa ne/ločljive glagole v nesestavljenem pretekliku velja enako kot v sedanjiku:

  • pri neločljivih predpona ostane skupaj z glagolom (glej Präsens - Sedanjik, poglavje Immer trennbare Präfixe - vedno ločljive predpone),

  • pri ločljivih pa predpona stoji na koncu stavka (glej Präsens - Sedanjik, poglavje Immer untrennbare Präfixe - vedno neločljive predpone).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Gleiche Verben - verschiedene Bedeutungen - enaki glagoli - različni pomeniNekateri glagoli so lahko pravilni in nepravilni in s tem se jim seveda spremeni pomen.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Jelka Oder