Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Pravilni šestkotnik je geometrijski lik s šestimi oglišči, šestimi enako dolgimi stranicami in šestimi skladnimi koti.


Pravilni šestkotnikPravilni šestkotnik je poseben primer splošnega šestkotnika, ki za razliko od pravilnega šestkotnika stranic in kotov nima nujno skladnih. Njegova obravnava presega vsebino učne snovi, tako da v tem učbeniku ni zajet.


Značilni elementi pravilnega šestkotnikaDiagonalaDiagonala je daljica, ki povezuje nesosednja oglišča šestkotnika.Pravilni šestkotnik ima 9 diagonal:
Notranji kotNotranji kot je konveksni kot z vrhom v oglišču pravilnega šestkotnika, njegova kraka pa potekata skozi sosednji oglišči.


Pravilni šestkotnik ima 6 notranjih kotov, od katerih vsak znaša 120 stopinj:
Vsota notranjih kotov pravilnega šestkotnika je 720°.Zunanji kotZunanji kot je sokot pripadajočega notranjega kota. Zunanji koti so konveksni.


Pravilni šestkotnik ima 6 zunanjih kotov, od katerih vsak znaša 60 stopinj:
Vsota zunanjih kotov pravilnega šestkotnika je 360°.Obseg pravilnega šestkotnikaObseg pravilnega šestkotnika se izračuna na naslednji način:
Ploščina pravilnega šestkotnikaPloščina pravilnega šestkotnika se izračuna na naslednji način:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.