Pravokotni koordinatni sistem v prostoru
 

Pravokotni koordinatni sistem v prostoru vaja 15


Naj bodo točke O, A, B, C, D, E, F in G oglišča kvadra, pri čemer je O izhodišče koordinatnega sistema, točka A(2,0,0), C(0,3,0) in D(0,0,4).


  • Zapišite koordinate preostalih oglišč kvadra.

  • Zapišite enačbo ravnine v kateri leži pravokotnik ABEF. 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh