Pravokotni koordinatni sistem
 

Pravokotni koordinatni sistem vaja 4


Dane točke narišite v koordinatni sistem, nato jih prezrcalite čez ordinatno os in zapišite nove koordinate točk.


A(3, 4), B(-1, 3), C(-2, 0) in D(-1, -3)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman