Prehajanje toplote
 

Prehajanje toplote vaja 1


Priloženi graf podaja odvisnost temperature zemljine skorje od globine. Povprečni koeficient toplotne prevodnosti zemlje je 2,7 W/mK. Izračunaj, kolikšen je toplotni tok na kvadratni meter zemljine površine. Kakšna bi bila temperatura na površini Zemlje, če se ne bi površina dodatno ohlajevala ali segrevala?


Temperaturni gradient zemljine skorje


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana