IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 
 
matematika fb
 

Premica, poltrak in daljica v ravniniAvtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


PremicaPremica je neomejena ravna črta. Premico označimo z malo tiskano črko (p, r, s, t,...):
Medsebojna lega točke in premiceTočka leži na premiciRelacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot


Točke, ki ležijo na isti premici, so kolinearne:
Točka ne leži na premiciRelacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot


Medsebojna lega premic v ravniniPremici sta vzporedniVzporedni premici nimata nobene skupne točke.


Relacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot


Poseben primer vzporednosti sta premici, ki sovpadata. Taki premici imata neskončno skupnih točk.


Sovpadanje premic z matematičnimi simboli zapišemo kot:


Premici se sekataPremici, ki se sekata, imata natanko eno skupno točko, ki jo imenujemo presečišče:
Premici, ki se sekata, z matematičnimi simboli zapišemo kot
pri čemer je točka M presečišče premic p in q.Premici, ki se sekata, imenujemo sečnici.


PoltrakPoltrak je ravna črta, ki je na eni strani neomejena, na drugi strani pa jo omejuje točka. To točko imenujemo izhodišče poltraka. Poltrak označimo z malo tiskano črko (h, k, l,...):


Poltrak hPoltrak, ki poteka skozi točko, lahko označimo tudi s parom velikih tiskanih črk (AB, CD, EF,...), pri čemer prva črka vedno predstavlja izhodišče, druga pa točko, skozi katero gre poltrak:


Poltrak ABDaljicaDaljica je ravna črta, ki je na obeh konceh omejena s točkama. Ti dve točki imenujemo krajišči daljice. Daljico poimenujemo po njenih krajiščih - označimo jo s parom velikih tiskanih črk (AB, CD, EF,...):
Razdalja med točkamaKo govorimo o razdalji med točkama, mislimo na najkrajšo razdaljo med njima.


Najkrajšo razdaljo med krajiščema daljice imenujemo dolžina daljice.


Dolžino daljice s krajišči E in F z matematičnimi simboli zapišemo: .Več o razdalji med točkama si lahko preberete v poglavju Razdalja med dvema točkama v ravnini.


Simetrala in presečišče daljiceSimetrala daljice je premica, ki razpolavlja daljico in oklepa z njo pravi kot.


Na spodnji sliki je simetrala označena z malo tiskano črko s, točka M pa je presečišče daljice AB:
Simetralo daljice bomo potrebovali pri načrtovanju trikotniku očrtanega kroga.
glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.