Premo enakomerno gibanje
 

Premo enakomerno gibanje vaja 4


[set:xtics 2]

1. S stolpa vržemo kroglico z začetno hitrostjo 8m/s v vodoravni smeri. Na tla pade po 2 sekundah.

a) Opiši gibanje

b) Izračunaj domet kroglice (16m)

c) S kolikšno hitrostjo udari kroglica ob tla? ( 21,5 m/s)

d) Kolikšna je višina stolpa? (20m)

e) Kje se nahaja 1 sekundo po metu? (8m ; 5m)


2. Z vrha 14 metrov visokega stolpa vržemo kamen v vodoravni smeri s hitrostjo 25m/s.

a) Koliko časa pada do tal?? (1,7s)

b) Kolikšen je domet? (42m)

c) S kolikšno hitrostjo udari ob tla? (30,2 m/s)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Tanja Blažič