Premo sorazmerje
 

Premo sorazmerje vaja 6


Spremenljivki x in y sta v premem sorazmerju. Koeficient sorazmerja je 2.

  • Izračunaj vrednosti odvisne spremenljivke y, če je x enak 1, 2, 3, 7 in 10.

  • Nariši graf tega sorazmerja.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Miha Medvesek