Premo sorazmerje
 

Premo sorazmerje vaja 8


Delavci so na novo asfaltirani cesti pleskali cestne oznake. Poraba barve je predstavljena s spodnjim grafom:
  • Iz grafa razberi koliko barve delavci porabijo za 4 m in 8 m ceste.

  • Zapiši koeficient sorazmerja med dolžino ceste in porabljeno barvo.

  • Izračunaj, koliko litrov barve je potrebnih za 100 m ceste.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Miha Medvesek