Stožnice fb
 

Presečišča stožnic
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Množico presečišč dveh stožnic lahko določimo računsko ali grafično.


Računsko določanje presečišča dveh stožnicMnožico presečišč dveh stožnic predstavlja rešitev sistema dveh kvadratnih enačb z dvema neznankama:


Sistem dveh kvadratnih enačb z dvema neznankama v splošnem rešimo tako da :

  • iz obeh enačb izločimo kvadrat ene od neznank (z metoda nasprotnih koeficientov ali z zamenjalnim načinom reševanja enačb z dvema neznankama),

  • iz dobljene enačbe izrazimo neznanko, katere kvadrat smo izločili,

  • Izraz vstavimo v eno od enačb namesto te neznanke.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Grafično določanje presečišča dveh stožnicGrafično določimo presečišče stožnic tako, da stožnice narišemo v isti koordinatni sistem in iz grafa odčitamo presečišča.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.