Presečišča stožnic
 

Presečišča stožnic vaja 5


Izračunajte in zapišite presečišči elipse in parabole .


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.