Presečišča stožnic
 

Presečišča stožnic vaja 7


Dani sta krivulji


Določite njuna presečišča in ju narišite v isti koordinatni sistem.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.