Presečišča stožnic
 

Presečišča stožnic vaja 9


Izračunajte presečišča krivulj


in zapišite enačbe vseh možnih premic skozi ta presečišča.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.