Stožnice
 

Stožnice vaja 1


Dani sta krožnica in parabola . Izračunaj ploščino lika, katerega oglišča so presečišči krožnice z abscisno osjo in presečišči krivulj.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.