Presečišča stožnic
 

Presečišča stožnic vaja 10


Ugotovite imena krivulj, ki jih določajo enačbi


in izračunajte presečišče. Rešitve preverite tako, da narišete obe krivulji v isti koordinatni sistem.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.