Stožnice
 

Stožnice vaja 14


Dani sta krivulji


Narišite ju v skupnem koordinatnem sistemu in označite njuna presečišča. Koordinate presečišč določite tudi računsko.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.