Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 71


Dane so premice
Nariši jih v pravokotnem koordinatnem sistemu in izračunaj ploščino, ki ga omejujejo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman