Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 73


Izračunaj za katero realno število m se premici z enačbama in sekata na abscisni osi. Zapiši to presečišče.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman