Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 75


Za katero realno število m, se bosta premici


sekali na simetrali sodih kvadrantov? Presečišče tudi zapišite.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič