Matura 2016, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2016, jesenski rok, višji nivo vaja 4


Dana je funkcija: s predpisom .


  • Zapišite predpis funkcije f brez absolutnih vrednosti.


  • Narišite graf funkcije f.
  • Rešite enačbo .


  • Za katere vrednosti parametra a enačba nima rešitve.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.