Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 59


Računsko poiščite presečišče za dani premici

 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman