Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 57


Grafično poišči presečišče premic in in rezultat preveri računsko.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman