Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 55


Grafično poišči presečišče premic


in rezultat preveri računsko.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman