Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 37


Na danem grafu sta narisani dve premici.


a) Obe premici zapiši v eksplicitni, implicitni in odsekovni obliki.

b) Iz grafa preberi in zapiši njuno presečišče.

c) Računsko preveri presečišče danih premic. 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman