Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 60


Zapiši enačbo premice, ki gre skozi presečišče premic z enačbama in , na abcisni osi pa odreže odsek 1.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman