Present Continuous Tense fb
 

Present Continuous
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Present continuous je angleški čas, ki najbolje ustreza našemu sedanjiku.


OblikaPresent continuous se tvori s pomožnim glagolom biti (to be) + z glagolom s končnico –ing.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pri tem moramo paziti na naslednje posebnosti:


 • glagoli, ki se končajo na črko e, pri tvorbi e izpustijo in dobijo –ing končnico.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Enozložne besede, ki se končajo na samoglasnik + soglasnik, zadnji soglasnik podvojijo.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Določena skupina glagolov se v Continuous obliki ne pojavlja. Imenujemo jih Stative ali State Verbs. Kadar se pojavijo v Continuous obliki, imajo drugačen pomen.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Trdilna oblikaZa tvorbo trdilnih oblik uporabimo glagol biti, nedoločnik in končnico -ing. Trdilno obliko stavka v Present Continuous tvorimo tako:


Trdilna oblika Present Continuous:


oseba + glagol biti + glagol + ingPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblikaZa tvorbo nikalnih oblik uporabimo glagol biti, nikalnico "not" ter nedoločnik in končnico -ing. Nikalno obliko stavka v Present Continuous tvorimo tako:


Nikalna oblika Present Continuous:


oseba + glagol biti + not + glagol + ingPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalni stavkiVprašalno obliko tvorimo tako, da zamenjamo besedni red osebnega zaimka in glagola biti - glagol biti pride torej na prvo mesto, sledi mu oseba in nedoločnik s končnico -ing.


Vprašalna oblika Present Continuous:


glagol biti + oseba + glagol + ingPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


RabaPresent Continuous uporabljamo za:


 • Dejanja, ki potekajo v trenutku govorjenja.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Dejanja, ki so se začela pred določenim časom in trajajo po njem, oziroma gre za dejanja, ki trajajo okoli določenega časa.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Dejanja, z omejenim časom trajanja, ki se dogajajo približno sedaj, vendar ne točno v trenutku govorjenja.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Za planirana dejanja v prihodnosti.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Da prikažemo razvoj, spreminjanje, rast.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Za izražanje negodovanja zaradi neprijetnih ponavljajočih se dejanj.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tipični prisloviPrislovi, s katerimi pogosto povezujemo Present Continuous, so:

 • at the moment,

 • today,

 • at present,

 • still,

 • now,

 • nowadays.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Katja Bergles