Present Perfect Continuous Tense
 

Present Perfect Continuous Tense
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Present perfect continuous uporabljamo, kadar želimo poudariti, da je neko dejanje v preteklosti potekalo dlje časa.


OblikeStavek v Present perfect continuous tvorimo s pomožnim glagolom have, been in nedoločnikom, ki mu dodamo končnico -ing.


Pazimo na pravilno uporabo pomožnega glagola have glede na uporabljeno osebo:

 • za osebe he, she, it: has

 • za vse ostale osebe: have


Pogledali si bomo primer uporabe trdilne, nikalne in vprašalne oblike.


Trdilna oblikaTrdilno obliko tvorimo:


osebek + has / have + been + nedoločnik + -ingPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblikaNikalno obliko tvorimo tako, da zanikamo pomožni glagol have, vse ostalo pa ostane nespremenjeno. Glagol have zanikamo tako, da mu dodamo besedo not. Pogosto uporabljamo kratke oblike:

 • dolga oblika: has / have + not

 • kratka oblika: hasn't / haven't

Nikalno obliko tvorimo:


osebek + has / have + not + been + nedoločnik + -ingPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblikaVprašalno obliko tvorimo tako, da zamenjamo besedni red: zamenjamo osebek in pomožni glagol have, vse ostalo pa ostane nespremenjeno.


Vprašalno obliko tvorimo:


has / have + osebek + been + nedoločnik + -ingPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Morebitne dodatne vprašalnice (Where / When / Why / How / How long) vedno postavimo na prvo mesto.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


RabaPresent perfect continuous uporabljamo, kadar želimo poudariti, da je neko dejanje v preteklosti potekalo dlje časa. Poudarek je ravno na trajanju. Natančneje:


 • ta čas uporabljamo, kadar gre za dogodek, ki se je začel v preteklosti in:

  • še vedno poteka v sedanjosti,

  • se je pravkar končal,

  • bo verjetno potekal tudi še v prihodnosti.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • ker gre za neprekinjen potek nekega dogajanja, se ta čas pogosto pojavlja z naslednjimi glagoli: try, live, wait, teach, sit, learn, stay, study, make, listen, watch, write, talk, rain.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tipični prislovi in veznikiPri tvorjenju časa Present perfect continuous moramo biti pozorni na tipične prislove in veznike, ki pa so enaki kot pri času Present perfect simple. Ta dva časa ločimo tako, da se vprašamo, ali je glagol v stavku dovršen (omejen v trajanju) ali nedovršen (neomejen v trajanju). Če je dovršen uporabimo, Present perfect simple, če pa je nedovršen, pa Present perfect continuous.


 • since


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • for


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • lately


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • recently


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • how long


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »
glavni avtor in urednik gradiva: Saša Ferjan s.p.