Present Perfect Tense fb
 

Present Perfect Simple Tense
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Present perfect simple uporabljamo, kadar opisujemo dogodke, ki so zgodili v preteklosti, ampak imajo povezavo s sedanjostjo.


OblikeStavek v Present perfect simple tvorimo s pomožnim glagolom have in preteklim deležnikom oz. Past Participle.


Pazimo na pravilno uporabo pomožnega glagola have glede na uporabljeno osebo:

 • za osebe he, she, it: has

 • za vse ostale osebe: have


Pazimo na pravilno uporabo preteklega deležnika oz. Past participle:

 • če je glagol pravilen, mu dodamo končnico -ed:


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera » • Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pogledali si bomo primer uporabe trdilne, nikalne in vprašalne oblike.


Trdilna oblikaTrdilno obliko tvorimo:


osebek + has / have + past participlePrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblikaNikalno obliko tvorimo tako, da zanikamo pomožni glagol have, vse ostalo pa ostane nespremenjeno. Glagol have zanikamo tako, da mu dodamo besedo not. Pogosto uporabljamo kratke oblike:

 • dolga oblika: has / have + not

 • kratka oblika: hasn't / haven't

Nikalno obliko tvorimo:


osebek + has / have + not + past participlePrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblikaVprašalno obliko tvorimo tako, da zamenjamo besedni red: zamenjamo osebek in pomožni glagol have, vse ostalo pa ostane nespremenjeno.


Vprašalno obliko tvorimo:


has / have + osebek + past participlePrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Morebitne dodatne vprašalnice (Where / When / Why / How) vedno postavimo na prvo mesto.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


RabaPresent perfect simple uporabljamo, kadar opisujemo dogodke, ki so zgodili v preteklosti, ampak imajo povezavo s sedanjostjo. Natančneje, ta čas uporabljamo:


 • kadar ima dogodek povezavo s sedanjostjo. To je dogodek, ki se je zgodil nedavno in ima rezultat, ki je pomemben za sedanjost. Ni pa pomembno, kdaj točno se je dogodek zgodil.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Če vemo, da se je dogodek v preteklosti zgodil in tudi zaključil, moramo uporabiti Past Simple Tense. Dogodek tako nima nobene zveze s sedanjostjo.  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • kadar govorimo o nedavnih dogodkih (ponavadi v povezavi s prislovoma just in recently).


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • kadar govorimo o dogodkih, ki so se začeli v preteklosti in še vedno trajajo tudi v sedanjosti. Časovna povezava je pogosto nakazana s since ali for.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • kadar govorimo o dogodkih, ki so se zgodili enkrat, nikoli ali večkrat pred trenutkom v sedanjosti (ponavadi v povezavi s prislovi never, ever, so far).


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tipični prislovi in veznikiPri tvorjenju časa Present perfect simple moramo biti pozorni na tipične prislove in veznike:


 • since


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • for


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • never


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • ever


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • just


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • yet


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • lately


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • recently


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • so far


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • up to now


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »
glavni avtor in urednik gradiva: Saša Ferjan s.p.