Pretvori in zaokroži na eno decimalno mesto:


 


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš