Pretvori in rezultat zaokroži na dve decimalni mesti:


 


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš