Pretvori in rezultat napiši z znanstvenim zapisom.


 


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš