Pretvori in rezultat napiši z znanstvenim zapisom:


 


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš