Preveri svoje znanje
 

Preveri svoje znanje vaja 2


Nariši graf funkcije. Določi definicijsko območje in zalogo vrednosti. Ugotovi, kje je dana funkcija pozitivna oz. negativna. 

glavni avtor in urednik gradiva: Urška Krušič