Preveri svoje znanje
 

Preveri svoje znanje vaja 6


Med racionalnimi funkcijami, ki jih lahko zapišemo kot kvocient dveh:


  • linearnih funkcij, izberi eno, ki ima ničlo 1, pol -2 in vodoravno asimptoto . (analiziraj jo in nariši njen graf).


  • kvadratnih funkcij, izberi eno, ki ima ničli -1 in 2, pol 1 druge stopnje in vodoravno asimptoto (analiziraj jo in nariši njen graf).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Urška Krušič