Preverjanje pred 4. šolsko nalogo - geometrija v ravnini
 

Preverjanje pred 4. šolsko nalogo - geometrija v ravnini vaja 1


Načrtaj poljuben štirikotnik in ga prezrcali čez premico , ki leži nad likom, ter čez oglišče .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Katja Pipan