Preverjanje pred 4. šolsko nalogo - geometrija v ravnini
 

Preverjanje pred 4. šolsko nalogo - geometrija v ravnini vaja 12


Načrtaj trikotnik z danimi podatki in napiši postopek risanja. Obvezno nariši skico.


Enakokraki trikotnik:

Nariši višinsko točko.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Katja Pipan