Preverjanje pred 4. šolsko nalogo - geometrija v ravnini
 

Preverjanje pred 4. šolsko nalogo - geometrija v ravnini vaja 16


Načrtaj štirikotnik in napiši postopek risanja. Obvezno nariši skico. Če je štirikotnik tetiven, mu očrtaj krožnico. Če pa je tangentni, mu včrtaj krožnico.


Romb:
 

glavni avtor in urednik gradiva: Katja Pipan