Preverjanje pred 4. šolsko nalogo - geometrija v ravnini
 

Preverjanje pred 4. šolsko nalogo - geometrija v ravnini vaja 7


Načrtaj trikotnik z danimi podatki in napiši postopek risanja. Obvezno nariši skico:


Nariši tudi težišče.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Katja Pipan