Preverjanje pred 4. šolsko nalogo - geometrija v ravnini
 

Preverjanje pred 4. šolsko nalogo - geometrija v ravnini vaja 9


Načrtaj trikotnik z danimi podatki in napiši postopek risanja. Obvezno nariši skico:


Očrtaj krožnico.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Katja Pipan