Preverjanje vnosa podatkov v preglednice
 

Preverjanje vnosa podatkov v preglednice
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Veljavnost podatkov v celici preglednice lahko nadzorujemo s posebnim ukazom. Ta ukaz omogoča, da:

 • določimo veljavne podatke (nastavitev veljavnosti vnosa podatkov),

 • opozorimo na vnos veljavnih podatkov (vhodno sporočilo),

 • opozorimo na neveljaven vnos (opozorilo o napaki).

Spoznajmo vsako od možnosti v svojem poglavju.


Nastavitev veljavnosti podatkovPodatke, ki jih uporabniki želijo vnesti v izbrane celice, lahko omejimo na:

 • obseg podatkov (podatek je omejene vrednosti od - do),

 • seznam podatkov (vnesemo lahko izključno eno od vrednosti na seznamu),

 • vrsto podatkov (na primer petmestno celo število ali datum iz nekega časovnega obdobja).


Pravimo, da smo določili veljavnost podatkov. Ukaz za preverjanje veljavnosti podatkov:
ima več možnosti za določitev veljavnosti podatkov:
Vnos lahko omejimo kot:

 • celo število,

 • decimalno število,

 • seznam dovoljenih podatkov za vnos (seznam še prej zapišemo v področje celic),

 • datumski podatek,

 • časovni podatek,

 • dolžino besedilnega podatka.


Vsak vnos lahko:

 • omejimo s spodnjo mejo (navzdol),

 • omejimo z zgornjo mejo (navzgor),

 • primerjamo lahko enakost ali različnost

 • in še druge možnosti.


Praznih celic ponavadi ne preverjamo. V primeru pa, da bi se za preverjanje prazne celice le odločili, bi s tem uporabnika prisilili, da vnese podatek v celico in zagotovili, da celica ne ostane prazna.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vhodno sporočiloUporabniku lahko priskočimo na pomoč z obvestilom o dovoljenem vpisu. Imenujemo ga vhodno sporočilo, v njem pa navedemo vrsto podatkov, ki jih lahko uporabnik vnese v celico.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Opozorilo o napakiOb vnosu neveljavnih podatkov se uporabniku lahko prikaže obvestilo, ki usmerja njegovo nadaljnje delo. Uporabnik lahko:

 • vnos ponovi,

 • vnos prekliče,

 • vnos potrdi, tudi če je neveljaven.


Ločimo tri vrste opozoril:Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Označitev neveljavnih podatkovPreglednice nam omogočajo, da podatke, ki ne ustrezajo veljavnostnim pravilom, nazorno označimo. Ukaz se imenuje Obkroži neveljavne podatke:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Preklic preverjanja veljavnosti podatkovV primerih, ko ne želimo, da preglednice preverjajo veljavnost vnesenih podatkov, lahko ta ukaz prekličemo. To storimo tako, da označimo celice z omogočenim preverjanjem veljavnosti in uporabimo ukaz Počisti veljavnostne kroge:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj