Preverjanje znanja - statistika in geometrija
 

Preverjanje znanja - statistika in geometrija vaja 5


Študentje so na izpitu dosegli naslednje rezultate:


točk.


Podatke uredi v ranžirno vrsto in jim določi rang, prvi in tretji kvartil ter mediano in jih prikaži s škatlo z brki.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Vinko Medic