Preverjanje znanja A015
 

Preverjanje znanja A015 vaja 1


Konstruiraj trikotnik s stranicama c = 6 cm, a = 7 cm in kotom

(skica, postopek konstruiranja).


  • Narisanemu trikotniku včrtaj krožnico.

  • Danemu trikotniku določi težišče.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Jolanda Radolli